การทำการตลาดผ่าน ไดเรคเมล โดยการใช้ฐานลูกค้าตัวเอง  VS การใช้บริการจากบริษัทให้บริการฐานข้อมูล

ไดเรคเมล หรือ Direct Mail นับได้ว่าเป็นการจัดส่งข้อมูลและข้อความโฆษณา ซึ่งถือได้ว่าเป็นการทำการตลาดถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายโดยตรง โดยผ่านทางจดหมายหรือแม้กระทั่งในรูปแบบของสื่อสิ่งพิมพ์ ยกตัวอย่างเช่น จดหมายโฆษณา แผ่นพับ หรือ โบรชัวร์ ซึ่งจะเป็นการส่งเป้าหมายจากผู้ขายไปถึงกลุ่มลูกค้าเพื่อให้เกิดความสนใจในตัวสินค้าและบริการที่ทางด้านผู้ขายต้องการนำเสนอและมีให้บริการนั่นเอง

ขายฐานข้อมูล กับความรู้เบื้องต้นที่ควรทราบ

ขายฐานข้อมูล ถือว่าเป็นการขายทรัพยากรที่มีความสำคัญต่อธุรกิจเป็นอย่างมาก เพราะทางธุรกิจจะได้รับทราบข้อมูลของลูกค้าเพื่อสามารถนำมาวิเคราะห์ในการวางแผนการตลาดได้อย่างถูกต้อง ปรับเปลี่ยนเทคนิคในการทำการตลาดให้ดีกว่าคู่แข่งได้มากที่สุด จึงถือว่าฐานข้อมูลเป็นปัจจัยสำคัญในการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จอย่างนั่นเอง