ขายฐานข้อมูล กับความรู้เบื้องต้นที่ควรทราบ

ขายฐานข้อมูล ถือว่าเป็นการขายทรัพยากรที่มีความสำคัญต่อธุรกิจเป็นอย่างมาก เพราะทางธุรกิจจะได้รับทราบข้อมูลของลูกค้าเพื่อสามารถนำมาวิเคราะห์ในการวางแผนการตลาดได้อย่างถูกต้อง ปรับเปลี่ยนเทคนิคในการทำการตลาดให้ดีกว่าคู่แข่งได้มากที่สุด จึงถือว่าฐานข้อมูลเป็นปัจจัยสำคัญในการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จอย่างนั่นเอง