การทำการตลาดผ่าน ไดเรคเมล โดยการใช้ฐานลูกค้าตัวเอง  VS การใช้บริการจากบริษัทให้บริการฐานข้อมูล

ไดเรคเมล หรือ Direct Mail นับได้ว่าเป็นการจัดส่งข้อมูลและข้อความโฆษณา ซึ่งถือได้ว่าเป็นการทำการตลาดถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายโดยตรง โดยผ่านทางจดหมายหรือแม้กระทั่งในรูปแบบของสื่อสิ่งพิมพ์ ยกตัวอย่างเช่น จดหมายโฆษณา แผ่นพับ หรือ โบรชัวร์ ซึ่งจะเป็นการส่งเป้าหมายจากผู้ขายไปถึงกลุ่มลูกค้าเพื่อให้เกิดความสนใจในตัวสินค้าและบริการที่ทางด้านผู้ขายต้องการนำเสนอและมีให้บริการนั่นเอง