จุดเริ่มต้นในการรับทำ marketing research และเทคนิคที่ช่วยในการทำธุรกิจ

ในยุคปัจจุบันการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จได้นั้น การใช้ประสบการณ์และความรู้สึกอย่างเดียวคงไม่ได้ผล แต่จำเป็นจะต้องมีข้อมูลเชิงลึกเพื่อที่จะนำมาใช้ในการวางแผนเพื่อพัฒนาสินค้าพร้อมทั้งบริการร่วมด้วย และแน่นอนว่าหนึ่งในวิธีการที่นำมาซึ่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ พร้อมทั้งนำมาใช้กันเป็นจำนวนมากในทางธุรกิจ นั่นก็คือ การวิจัยตลาด หรือ marketing research ที่นับได้ว่าเปรียบเสมือนเป็นกุญแจที่สามารถนำพาให้ธุรกิจได้พบกับชัยชนะหรือเหนือคู่แข่งขันได้อย่างง่ายดาย ด้วยเหตุนี้ทุกธุรกิจจึงควรมีความรู้และความเข้าใจเพื่อที่จะนำมาใช้กับธุรกิจได้โดยตรง และด้วยการวิจัยตลาดถือได้ว่าเป็นสิ่งสำคัญ