สิ่งสำคัญในการวางแผนการรับทำการตลาดออนไลน์ให้กับธุรกิจในยุคปัจจุบัน

การทำ digital marketing ไม่ได้เป็นเพียงแค่แพลตฟอร์มบนโซเชียลมีเดียเท่านั้น แต่เป็นระบบการทำการตลาดรูปแบบหนึ่งที่สามารถสร้างการรับรู้และสื่อสารบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทั้งหมดได้ และเนื่องด้วยเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีความหลากหลาย ทำให้เราทุกคนไม่สามารถที่จะจินตนาการถึงความครอบคลุมของเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้โดยตรง