กลยุทธ์การวิจัยตลาดทางธุรกิจอย่างไรให้ตรงจุด

การทำวิจัยตลาด (marketing research) นับได้ว่าเป็นกระบวนการหนึ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการดำเนินธุรกิจ หากคุณสามารถทำการวิจัยตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะช่วยเพิ่มโอกาสในการเติบโตทางธุรกิจของคุณได้เป็นอย่างมาก เพราะหลัก ๆ แล้วการวิจัยตลาดช่วยให้ธุรกิจได้รับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความต้องการของผู้บริโภคโดยตรง และข้อมูลในส่วนนี้ยังสามารถนำมาวิเคราะห์และพัฒนาธุรกิจได้ทั้งในปัจจุบันและอนาคตอันใกล้ร่วมด้วย