ประโยชน์ในการทำ marketing research คืออะไร และดีต่อธุรกิจของคุณหรือไม่

การวิจัยตลาด (marketing research) เป็นกระบวนการสำคัญที่ช่วยธุรกิจในเรื่องของการตัดสินใจปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือบริการ และยังช่วยเสริมสร้างโอกาสทางการตลาดให้กับธุรกิจทั้งหมด นักการตลาดจำเป็นจะต้องทราบวิธีการทำ marketing research ให้เหมาะสม เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพสูงสุด และด้วยความจำเป็นในการทำ marketing research ปัจจุบันจึงมีกลุ่มผู้ให้บริการ รับทำ marketing research รับวิจัยตลาด เกิดขึ้นอย่างมากมาย