การทำ marketing research สำคัญอย่างไร ทำไมต้องทำ marketing research ?

การทำ marketing research หรือ การทำวิจัยการตลาด นับได้ว่าเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ขาดไม่ได้และไม่ควรมองข้ามสำหรับทุกธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเล็กหรือองค์กรขนาดใหญ่ การทำวิจัยตลาดจะช่วยให้ธุรกิจได้เข้าใจถึงความต้องการของลูกค้าเป้าหมาย และได้รับรู้พฤติกรรมของลูกค้าได้อย่างลึกซึ้ง ซึ่งจะนำไปสู่การวางกลยุทธ์ทางการตลาดที่ตรงจุดและประสบความสำเร็จ และช่วยสร้างโอกาสให้ธุรกิจได้เติบโต โดยเฉพาะในทุกวันนี้โลกได้เปลี่ยนแปลงมาสู่ยุคดิจิทัลมากยิ่งขึ้น การวิจัยตลาดจะยิ่งสร้างผลลัพธ์ที่ดีและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เนื่องจากมีเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่