ทำไมหลายๆธุรกิจถึงเลือกทำ digital marketing เป็นอันดับแรก

ในยุคปัจจุบันที่เทคโนโลยีต่าง ๆ ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันของเรามากยิ่งขึ้น ส่งผลทำให้การใช้ชีวิตประจำวันของเราทุกคนได้เปลี่ยนแปลงไป ผู้คนส่วนใหญ่ได้หันไปสนใจและเข้าถึง Social Media และพากันเชื่อมต่อและขลุกตัวอยู่ในโลกดิจิทัลเกือบจะทุกที่ทุกเวลา ไม่ว่าจะเป็นการค้นหาข้อมูล ติดตามข่าวสาร ซื้อสินค้าหรือใช้บริการต่างๆ ด้วยเหตุนี้ การทำการตลาดแบบดั้งเดิมจึงอาจไม่เพียงพอที่จะทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จได้อีกต่อไป ทุกธุรกิจจำเป็นจะต้องปรับตัวเพื่อให้เข้ากับยุคดิจิทัล และเรียนรู้ที่จะทำการตลาดออนไลน์ และ ดิจิตอลมาเก็ตติ้ง มากยิ่งขึ้น