การทำการตลาด B2B โดยใช้ Telemarketing ทำได้อย่างไร

การทำการตลาดในรูปแบบของ B2B ด้วยการใช้เทคนิคการสื่อสารกับลูกค้าโดยตรงผ่านทางโทรศัพท์ เป็นรูปแบบการขายในอดีตที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ถือว่าเป็นรูปแบบการเสนอการขายในแบบสมัยเก่าที่จะช่วยเพิ่มโอกาสประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจได้ดีเลยทีเดียว จึงทำให้ในปัจจุบันหลายธุรกิจจึงมีการใช้เทคนิคการเสนอการขายในรูปแบบการนำเสนอสินค้าและบริการผ่านทางโทรศัพท์กันมากขึ้น