การทำ Lead Generation โดย cold calling

สำหรับ Lead Generation เป็นกลยุทธ์ทางการตลาดอีกรูปแบบหนึ่งที่เราสามารถแนะนำสินค้าและการบริการให้กับกลุ่มลูกค้าเพื่อให้สามารถมาเป็นลูกค้าใหม่ หรือ แปรเปลี่ยนมาเป็นลูกค้าประจำของเราได้ทันที โดยการใช้เทคนิค Cold calling ซึ่งถือว่าเป็นเทคนิคการขายที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ที่จะช่วยเพิ่มฐานลูกค้าให้มากมายยิ่งขึ้น และทำให้ยอดขายของสินค้าและบริการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอย่างต่อเนื่อง