รับทำ Lead Generation มีส่วนช่วยทางด้านธุรกิจอย่างไร

สำหรับการทำ Lead Generation หมายถึงการสร้างฐานลูกค้าด้วยการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดในรูปแบบต่างๆที่เป็นการดึงดูดความสนใจของกลุ่มเป้าหมายได้ตามแบบที่ต้องการ ด้วยการกรอกฟอร์มลงทะเบียนหรือการติดต่อมาพูดคุยกับแบรนด์โดยตรง ที่จะช่วยให้เกิดการซื้อสินค้าและบริการเกิดขึ้นอย่างนั่นเอง ทำให้กลุ่มเป้าหมายกลับกลายเป็นลูกค้าคนสำคัญภายในที่สุด