เทคนิคการขาย Telemarketing (เทเลมาร์เก็ตติ้ง) ให้บุคคล และองค์กร

Telemarketing รูปแบบการขายในการบริการแนะนำสินค้าผลิตภัณฑ์ต่างๆผ่านทางโทรศัพท์ ซึ่งถือว่าเป็นรูปแบบการขายที่ได้รับความนิยมจากอดีตเป็นอย่างมาก เพราะมีส่วนช่วยในการกระตุ้นให้ลูกค้าเกิดความสนใจในการตัดสินใจซื้อสินค้าตัวดังกล่าวได้อย่างรวดเร็ว และคนที่ทำงานทางด้านเทเลมาร์เก็ตติ้งจะต้องมีการศึกษาในเรื่องของรูปแบบการนำเสนอการขายผ่านทางโทรศัพท์ให้เกิดความเข้าใจที่สุด