การสร้าง persona หรือ facebook lookalike ทำอย่างไร มีผลดีอย่างไร

สำหรับท่านใดที่ทำการตลาดออนไลน์หรืออาจจะเป็นกลุ่มคนที่เคย รับทำการตลาดออนไลน์ หรือ รับทำ digital marketing กันมาก่อน อาจจะพอรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการทำ persona หรือ Customer Persona แต่ยังคงมีหลาย ๆ ท่านที่กำลังเรียนรู้เกี่ยวกับการทำการตลาดออนไลน์ อาจจะเกิดความสงสัยว่า การสร้างหรือการทำ persona คืออะไร? ใช้ทำการตลาดในยุคใหม่นี้ได้อย่างไร?